Giải mã giấc mơ thấy "bông hoa" nên đánh con gì

Mơ thấy bông hoa

Mơ thấy Số nên đánh
bông hoa 85, 65, 79, 61

Giải mã giấc mơ thấy bông hoa

- Chiêm bao thấy mua bông hoa là có người đẹp để ý đến mình.

- Thấy kết hoa thành bó là có vui trong chốc lát.

- Thấy bông hoa nở là được người quyền quý bảo bọc.

- Thấy bông hoa tàn là bị thất vọng vì tình phụ.

- Thấy bông hoa bay trước gió là tình yêu thỏa mãn.

Mơ thấy bông hoa, bạn nên đánh bộ số tương ứng: 85, 65, 79, 61

Giải mã giấc mơ khác

Mơ thấy Số nên đánh
Mơ thấy lá rụng 51, 59
Mơ thấy mặt trăng 18, 28
Mơ thấy rùa 87,56
Mơ thấy phơi quần áo 06, 09
Mơ thấy rồng bay 26, 62
Mơ thấy thấy người đội mũ 56, 89
Mơ thấy cứu thương 05, 06, 56
Mơ thấy người 01
Mơ thấy nghi ngờ 94, 49
Mơ thấy tham ăn 69, 48

Hệ thống đang xử lý...