THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
10.00% (3)
0
9.73% (77)
Đầu 1
6.67% (2)
1
9.73% (77)
Đầu 2
6.67% (2)
2
10.87% (86)
Đầu 3
10.00% (3)
3
9.23% (73)
Đầu 4
3.33% (1)
4
8.72% (69)
Đầu 5
10.00% (3)
5
11.50% (91)
Đầu 6
20.00% (6)
6
10.37% (82)
Đầu 7
16.67% (5)
7
8.98% (71)
Đầu 8
10.00% (3)
8
10.49% (83)
Đầu 9
3.33% (1)
9
9.36% (74)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
13.33% (4)
0
9.23% (73)
Đuôi 1
13.33% (4)
1
11.00% (87)
Đuôi 2
13.33% (4)
2
9.10% (72)
Đuôi 3
10.00% (3)
3
10.62% (84)
Đuôi 4
6.67% (2)
4
8.85% (70)
Đuôi 5
6.67% (2)
5
10.24% (81)
Đuôi 6
3.33% (1)
6
9.86% (78)
Đuôi 7
10.00% (3)
7
10.37% (82)
Đuôi 8
10.00% (3)
8
9.23% (73)
Đuôi 9
10.00% (3)
9
10.49% (83)

Hệ thống đang xử lý...