THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
10.00% (3)
0
9.54% (70)
Đầu 1
3.33% (1)
1
8.72% (64)
Đầu 2
16.67% (5)
2
9.81% (72)
Đầu 3
0.00% (0)
3
8.58% (63)
Đầu 4
13.33% (4)
4
8.17% (60)
Đầu 5
10.00% (3)
5
9.40% (69)
Đầu 6
6.67% (2)
6
7.36% (54)
Đầu 7
10.00% (3)
7
10.63% (78)
Đầu 8
10.00% (3)
8
10.49% (77)
Đầu 9
6.67% (2)
9
9.40% (69)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
0.00% (0)
0
10.08% (74)
Đuôi 1
20.00% (6)
1
8.99% (66)
Đuôi 2
0.00% (0)
2
11.04% (81)
Đuôi 3
10.00% (3)
3
10.35% (76)
Đuôi 4
0.00% (0)
4
8.72% (64)
Đuôi 5
16.67% (5)
5
11.04% (81)
Đuôi 6
0.00% (0)
6
7.77% (57)
Đuôi 7
6.67% (2)
7
7.90% (58)
Đuôi 8
16.67% (5)
8
7.77% (57)
Đuôi 9
16.67% (5)
9
8.45% (62)

Hệ thống đang xử lý...