THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
13.33% (4)
0
10.11% (80)
Đầu 1
3.33% (1)
1
9.48% (75)
Đầu 2
0.00% (0)
2
8.85% (70)
Đầu 3
13.33% (4)
3
9.86% (78)
Đầu 4
13.33% (4)
4
8.22% (65)
Đầu 5
3.33% (1)
5
7.84% (62)
Đầu 6
6.67% (2)
6
11.25% (89)
Đầu 7
6.67% (2)
7
11.13% (88)
Đầu 8
20.00% (6)
8
12.01% (95)
Đầu 9
16.67% (5)
9
10.24% (81)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
3.33% (1)
0
12.01% (95)
Đuôi 1
0.00% (0)
1
8.47% (67)
Đuôi 2
6.67% (2)
2
9.23% (73)
Đuôi 3
23.33% (7)
3
9.23% (73)
Đuôi 4
6.67% (2)
4
10.75% (85)
Đuôi 5
16.67% (5)
5
8.72% (69)
Đuôi 6
3.33% (1)
6
9.36% (74)
Đuôi 7
10.00% (3)
7
11.38% (90)
Đuôi 8
13.33% (4)
8
10.24% (81)
Đuôi 9
13.33% (4)
9
9.61% (76)

Hệ thống đang xử lý...