THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
6.67% (2)
0
9.81% (72)
Đầu 1
13.33% (4)
1
11.99% (88)
Đầu 2
16.67% (5)
2
9.13% (67)
Đầu 3
6.67% (2)
3
7.77% (57)
Đầu 4
3.33% (1)
4
7.63% (56)
Đầu 5
13.33% (4)
5
9.81% (72)
Đầu 6
10.00% (3)
6
8.17% (60)
Đầu 7
10.00% (3)
7
10.76% (79)
Đầu 8
3.33% (1)
8
9.26% (68)
Đầu 9
3.33% (1)
9
11.31% (83)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
3.33% (1)
0
8.04% (59)
Đuôi 1
10.00% (3)
1
10.90% (80)
Đuôi 2
6.67% (2)
2
9.81% (72)
Đuôi 3
6.67% (2)
3
10.08% (74)
Đuôi 4
16.67% (5)
4
11.72% (86)
Đuôi 5
10.00% (3)
5
10.49% (77)
Đuôi 6
6.67% (2)
6
7.90% (58)
Đuôi 7
3.33% (1)
7
7.77% (57)
Đuôi 8
10.00% (3)
8
9.40% (69)
Đuôi 9
13.33% (4)
9
9.54% (70)

Hệ thống đang xử lý...