THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
10.00% (3)
0
10.24% (81)
Đầu 1
6.67% (2)
1
8.72% (69)
Đầu 2
6.67% (2)
2
12.01% (95)
Đầu 3
0.00% (0)
3
8.72% (69)
Đầu 4
10.00% (3)
4
9.23% (73)
Đầu 5
3.33% (1)
5
7.71% (61)
Đầu 6
16.67% (5)
6
12.52% (99)
Đầu 7
13.33% (4)
7
10.37% (82)
Đầu 8
6.67% (2)
8
8.72% (69)
Đầu 9
6.67% (2)
9
10.11% (80)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
6.67% (2)
0
10.49% (83)
Đuôi 1
13.33% (4)
1
6.70% (53)
Đuôi 2
6.67% (2)
2
10.37% (82)
Đuôi 3
16.67% (5)
3
10.37% (82)
Đuôi 4
6.67% (2)
4
9.73% (77)
Đuôi 5
3.33% (1)
5
9.86% (78)
Đuôi 6
10.00% (3)
6
9.73% (77)
Đuôi 7
10.00% (3)
7
10.37% (82)
Đuôi 8
6.67% (2)
8
11.38% (90)
Đuôi 9
0.00% (0)
9
9.36% (74)

Hệ thống đang xử lý...