THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
0.00% (0)
0
8.09% (64)
Đầu 1
6.67% (2)
1
8.72% (69)
Đầu 2
16.67% (5)
2
10.87% (86)
Đầu 3
16.67% (5)
3
8.60% (68)
Đầu 4
6.67% (2)
4
9.73% (77)
Đầu 5
3.33% (1)
5
8.09% (64)
Đầu 6
10.00% (3)
6
12.77% (101)
Đầu 7
13.33% (4)
7
9.61% (76)
Đầu 8
16.67% (5)
8
12.01% (95)
Đầu 9
6.67% (2)
9
10.49% (83)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
6.67% (2)
0
7.96% (63)
Đuôi 1
10.00% (3)
1
9.48% (75)
Đuôi 2
13.33% (4)
2
10.37% (82)
Đuôi 3
6.67% (2)
3
9.73% (77)
Đuôi 4
6.67% (2)
4
10.37% (82)
Đuôi 5
0.00% (0)
5
7.96% (63)
Đuôi 6
16.67% (5)
6
12.26% (97)
Đuôi 7
16.67% (5)
7
11.13% (88)
Đuôi 8
13.33% (4)
8
9.36% (74)
Đuôi 9
6.67% (2)
9
10.37% (82)

Hệ thống đang xử lý...