THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
23.33% (7)
0
11.50% (91)
Đầu 1
6.67% (2)
1
10.11% (80)
Đầu 2
10.00% (3)
2
9.48% (75)
Đầu 3
3.33% (1)
3
8.34% (66)
Đầu 4
16.67% (5)
4
9.48% (75)
Đầu 5
6.67% (2)
5
9.73% (77)
Đầu 6
3.33% (1)
6
8.34% (66)
Đầu 7
10.00% (3)
7
9.99% (79)
Đầu 8
13.33% (4)
8
12.52% (99)
Đầu 9
3.33% (1)
9
9.48% (75)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
6.67% (2)
0
10.24% (81)
Đuôi 1
16.67% (5)
1
11.00% (87)
Đuôi 2
10.00% (3)
2
9.48% (75)
Đuôi 3
3.33% (1)
3
7.84% (62)
Đuôi 4
23.33% (7)
4
12.77% (101)
Đuôi 5
3.33% (1)
5
7.21% (57)
Đuôi 6
10.00% (3)
6
9.99% (79)
Đuôi 7
3.33% (1)
7
9.36% (74)
Đuôi 8
13.33% (4)
8
11.25% (89)
Đuôi 9
6.67% (2)
9
9.86% (78)

Hệ thống đang xử lý...