THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
10.00% (3)
0
11.60% (94)
Đầu 1
10.00% (3)
1
10.62% (86)
Đầu 2
10.00% (3)
2
9.63% (78)
Đầu 3
6.67% (2)
3
10.00% (81)
Đầu 4
13.33% (4)
4
9.63% (78)
Đầu 5
3.33% (1)
5
9.26% (75)
Đầu 6
13.33% (4)
6
9.51% (77)
Đầu 7
3.33% (1)
7
8.77% (71)
Đầu 8
20.00% (6)
8
10.00% (81)
Đầu 9
10.00% (3)
9
10.99% (89)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
6.67% (2)
0
10.00% (81)
Đuôi 1
10.00% (3)
1
9.63% (78)
Đuôi 2
10.00% (3)
2
14.20% (115)
Đuôi 3
10.00% (3)
3
9.01% (73)
Đuôi 4
16.67% (5)
4
9.63% (78)
Đuôi 5
3.33% (1)
5
8.27% (67)
Đuôi 6
3.33% (1)
6
11.60% (94)
Đuôi 7
6.67% (2)
7
8.77% (71)
Đuôi 8
20.00% (6)
8
10.25% (83)
Đuôi 9
13.33% (4)
9
8.64% (70)

Hệ thống đang xử lý...