THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
13.33% (4)
0
11.13% (88)
Đầu 1
3.33% (1)
1
8.60% (68)
Đầu 2
3.33% (1)
2
9.48% (75)
Đầu 3
6.67% (2)
3
9.86% (78)
Đầu 4
10.00% (3)
4
9.99% (79)
Đầu 5
13.33% (4)
5
11.50% (91)
Đầu 6
3.33% (1)
6
8.98% (71)
Đầu 7
16.67% (5)
7
8.60% (68)
Đầu 8
10.00% (3)
8
10.37% (82)
Đầu 9
16.67% (5)
9
10.49% (83)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
3.33% (1)
0
10.62% (84)
Đuôi 1
6.67% (2)
1
8.98% (71)
Đuôi 2
3.33% (1)
2
9.23% (73)
Đuôi 3
10.00% (3)
3
10.87% (86)
Đuôi 4
13.33% (4)
4
9.23% (73)
Đuôi 5
13.33% (4)
5
8.98% (71)
Đuôi 6
10.00% (3)
6
10.87% (86)
Đuôi 7
16.67% (5)
7
10.37% (82)
Đuôi 8
13.33% (4)
8
9.99% (79)
Đuôi 9
6.67% (2)
9
9.86% (78)

Hệ thống đang xử lý...