THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
10.00% (3)
0
8.85% (70)
Đầu 1
10.00% (3)
1
10.24% (81)
Đầu 2
10.00% (3)
2
10.24% (81)
Đầu 3
6.67% (2)
3
8.98% (71)
Đầu 4
10.00% (3)
4
10.87% (86)
Đầu 5
3.33% (1)
5
9.23% (73)
Đầu 6
16.67% (5)
6
10.24% (81)
Đầu 7
6.67% (2)
7
8.60% (68)
Đầu 8
13.33% (4)
8
11.76% (93)
Đầu 9
10.00% (3)
9
9.99% (79)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
10.00% (3)
0
9.23% (73)
Đuôi 1
6.67% (2)
1
10.75% (85)
Đuôi 2
13.33% (4)
2
10.24% (81)
Đuôi 3
13.33% (4)
3
9.48% (75)
Đuôi 4
10.00% (3)
4
8.60% (68)
Đuôi 5
6.67% (2)
5
10.11% (80)
Đuôi 6
6.67% (2)
6
10.62% (84)
Đuôi 7
3.33% (1)
7
10.62% (84)
Đuôi 8
16.67% (5)
8
10.75% (85)
Đuôi 9
10.00% (3)
9
8.60% (68)

Hệ thống đang xử lý...