THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
6.67% (2)
0
8.67% (62)
Đầu 1
3.33% (1)
1
10.21% (73)
Đầu 2
13.33% (4)
2
10.63% (76)
Đầu 3
10.00% (3)
3
9.65% (69)
Đầu 4
10.00% (3)
4
11.89% (85)
Đầu 5
3.33% (1)
5
9.09% (65)
Đầu 6
6.67% (2)
6
8.11% (58)
Đầu 7
6.67% (2)
7
8.95% (64)
Đầu 8
10.00% (3)
8
8.11% (58)
Đầu 9
13.33% (4)
9
9.09% (65)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
6.67% (2)
0
8.11% (58)
Đuôi 1
3.33% (1)
1
8.81% (63)
Đuôi 2
13.33% (4)
2
8.39% (60)
Đuôi 3
6.67% (2)
3
9.79% (70)
Đuôi 4
3.33% (1)
4
10.49% (75)
Đuôi 5
3.33% (1)
5
9.23% (66)
Đuôi 6
6.67% (2)
6
8.25% (59)
Đuôi 7
0.00% (0)
7
9.79% (70)
Đuôi 8
10.00% (3)
8
8.39% (60)
Đuôi 9
30.00% (9)
9
13.15% (94)

Hệ thống đang xử lý...