THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
3.33% (1)
0
8.22% (65)
Đầu 1
20.00% (6)
1
10.75% (85)
Đầu 2
16.67% (5)
2
8.98% (71)
Đầu 3
20.00% (6)
3
9.61% (76)
Đầu 4
10.00% (3)
4
10.75% (85)
Đầu 5
13.33% (4)
5
10.24% (81)
Đầu 6
10.00% (3)
6
9.99% (79)
Đầu 7
3.33% (1)
7
11.38% (90)
Đầu 8
0.00% (0)
8
9.99% (79)
Đầu 9
0.00% (0)
9
9.10% (72)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
6.67% (2)
0
9.61% (76)
Đuôi 1
0.00% (0)
1
9.48% (75)
Đuôi 2
10.00% (3)
2
10.24% (81)
Đuôi 3
3.33% (1)
3
9.86% (78)
Đuôi 4
16.67% (5)
4
9.48% (75)
Đuôi 5
23.33% (7)
5
11.50% (91)
Đuôi 6
10.00% (3)
6
10.11% (80)
Đuôi 7
3.33% (1)
7
11.38% (90)
Đuôi 8
13.33% (4)
8
8.47% (67)
Đuôi 9
10.00% (3)
9
8.85% (70)

Hệ thống đang xử lý...