THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
10.00% (3)
0
12.22% (99)
Đầu 1
10.00% (3)
1
9.01% (73)
Đầu 2
16.67% (5)
2
10.49% (85)
Đầu 3
6.67% (2)
3
9.01% (73)
Đầu 4
13.33% (4)
4
9.14% (74)
Đầu 5
16.67% (5)
5
11.23% (91)
Đầu 6
13.33% (4)
6
9.88% (80)
Đầu 7
0.00% (0)
7
10.00% (81)
Đầu 8
6.67% (2)
8
10.37% (84)
Đầu 9
6.67% (2)
9
8.64% (70)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
6.67% (2)
0
7.28% (59)
Đuôi 1
16.67% (5)
1
9.63% (78)
Đuôi 2
6.67% (2)
2
10.00% (81)
Đuôi 3
6.67% (2)
3
8.89% (72)
Đuôi 4
10.00% (3)
4
10.12% (82)
Đuôi 5
10.00% (3)
5
10.49% (85)
Đuôi 6
10.00% (3)
6
11.85% (96)
Đuôi 7
10.00% (3)
7
11.23% (91)
Đuôi 8
13.33% (4)
8
10.49% (85)
Đuôi 9
10.00% (3)
9
10.00% (81)

Hệ thống đang xử lý...