THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XỔ SỐ Miền Bắc
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
10.00% (3)
0
10.62% (84)
Đầu 1
16.67% (5)
1
9.10% (72)
Đầu 2
3.33% (1)
2
8.60% (68)
Đầu 3
6.67% (2)
3
9.61% (76)
Đầu 4
6.67% (2)
4
9.86% (78)
Đầu 5
10.00% (3)
5
9.86% (78)
Đầu 6
6.67% (2)
6
9.73% (77)
Đầu 7
6.67% (2)
7
10.62% (84)
Đầu 8
6.67% (2)
8
9.61% (76)
Đầu 9
20.00% (6)
9
11.25% (89)
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0
6.67% (2)
0
9.48% (75)
Đuôi 1
6.67% (2)
1
8.72% (69)
Đuôi 2
13.33% (4)
2
9.10% (72)
Đuôi 3
3.33% (1)
3
11.38% (90)
Đuôi 4
16.67% (5)
4
10.49% (83)
Đuôi 5
0.00% (0)
5
10.24% (81)
Đuôi 6
10.00% (3)
6
8.34% (66)
Đuôi 7
6.67% (2)
7
11.00% (87)
Đuôi 8
20.00% (6)
8
9.61% (76)
Đuôi 9
10.00% (3)
9
10.49% (83)

Hệ thống đang xử lý...